Bolehkah anda menugaskan seseorang untuk mengunjungi rumah saya dan membuat penganggaran untuk barangan yang saya miliki?