Adakah terdapat perbezaan harga untuk jenis bangunan yang berbeza?