Apakah yang akan terjadi sekiranya saya memerlukan lebih dari satu perjalanan untuk memindahkan semua barangan?