Saya perlu menambah maklumat/arahan tambahan. Di mana boleh saya taip maklumat tersebut?