Apakah yang termasuk dalam skop kerja pemindah sekiranya saya memilih untuk menambah perkhidmatan tenaga kerja?