Ada sesiapa dari pihak anda akan menghubungi saya sebelum tarikh pindah?